doktor Maciej Split

dr n.med. Maciej Split

Absolwent łódzkiej Akademii Medycznej. Wieloletni bardzo ceniony przez studentów pedagog, nauczyciel akademicki i pracownik Instytutu Stomatologii w Łodzi. Był doktorantem w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii. Tytul dr n. med. uzyskał w 2004 roku.

Doświadczenie w zabiegach chirurgicznych zdobywał w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stoamtologii. Był dyrektorem Malo Clinic Polska. Wdrażał w Polsce wraz z doktorem Malo pionierską technikę implantologiczną all on 4. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.